Modulové systémy Goldhofer THP / UT 3000

Jako jediný přepravce v České republice uvádí společnost AQUASYS do provozu modulovou kombinaci Goldhofer THP / UT 3000 s množstvím příslušenství . Díky technickým vlastnostem této kombinace nebudeme limitováni rozměry ani hmotností nákladu, ale pouze parametry přepravní trasy. K největším výhodám systému THP / UT 3000 patří ložná výška v jízdní poloze 1020 mm, vysoké bodové zatížení 150 tun/bm a nízká vlastní hmotnost.

  
 


Velmi dobré manévrovací schopnosti usnadňují přepravu nákladu do velmi těžce dostupných prostor nebo míst nedostupných pro klasické podvalníky. Díky vysokému bodovému zatížení a technické nosnosti jedné nápravy ( 25 tun) zkrátíme délku podvozku na nejnutnější minimum, a tak se modulový systém stává ideálním pro technologickou přepravu v rámci staveb nebo k přepravě velmi těžkých nákladů v průmyslových areálech a továrnách. Moduly také můžeme rozdělit na dva podvozky s možností nezávislého řízení v jedné soupravě a tím posunout hranici délky nákladu na průjezdnost trasy.



parametry soupravy
technická nosnost  dle parametrů 
 přepravní trasy
ložná plocha

délka

 dle parametrů nákladu

šířka

 3m

výška

 1,02 m +300 / -250 mm

bodové zatížení

 150 tun / bm

Dva labutí krky nám umožní sestavit dvě na sobě nezávislé návěsové soupravy a tím urychlit expedici více kusů a časově lépe vyhovět zákazníkům. V kombinaci s ostatními podvozky, které provozujeme, můžeme přepravit najednou celé technologické komplexy nebo výrobní linky a takto zlevnit a na minimum zkrátit dobu nakládky a nebo technologické pauzy.
   
NEWS

New flat depth of 140 tons

In March we launched the new deep. More news in detail ...

Nový tahač Mercedes Benz Acros 4165 "TITAN"

V listopadu 2010 společnost aquasys uvedla do provozu nový tahač

» More